Báo cáo sơ kết học kì I; phương hướng, nhiệm vụ học kì II năm học 2015 - 2016

Thứ tư - 20/01/2016 19:27
UBND HUYỆN THẠCH HÀ
TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠCH BÀN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
Số: 16 /BC-TrTHTB Thạch Bàn, ngày 0 8 tháng 01 năm 2016
 
BÁO CÁO
Sơ kết học kì I; phương hướng, nhiệm vụ học kì II năm học 2015 - 2016
 
 
   
Phần I
ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ HỌC KÌ I
        A. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
 
          I. Phát huy hiệu quả, tiếp tục thực hiện nội dung các cuộc vận động và phong trào thi đua
         1. Thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, củng cố kết quả các cuộc vận động chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục, "Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo".
         - Việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh":
         Trên cơ sở nhiệm vụ của ngành, sự chỉ đạo của Đảng uỷ xã trong học kì I nhà trường đã kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện, xây dựng kế hoạch, tổ chức cho giáo viên đăng kí nội dung làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các điển hình, hướng dẫn CBGV tự đánh giá kết quả học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ. Nhìn chung đa số CBGV của trường hết lòng hết sức vì học sinh, ý thức xây dựng khối đoàn kết thống nhất trong đơn vị rất cao. Phối hợp với Công đoàn tổ chức câu lạc bộ "Người mẹ thứ hai”, phân công cho mỗi đoàn viên chăm sóc 1 đến 2 học sinh khuyết tật, có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. Kết quả: Góp phần nâng cao chất lượng đại trà, duy trì được sĩ số học sinh.
           - Cuộc vận động "Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo"
          Nhà trường đã phối hợp với Công đoàn đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động, phong trào tự học, tự bồi dưỡng, phấn đấu trở thành giáo viên giỏi các cấp được CBGV hưởng ứng tích cực, 100% CBGV đăng kí đề tài viết SKKN, 100% giáo viên tham gia đầy đủ các buổi bồi dưỡng kiến thức, chuyên môn nghiệp vụ do Phòng Giáo dục và nhà trường tổ chức; 100% CBGV thực hiện tốt công tác ứng dụng CNTT vào giảng dạy và quản lý; trong học kì I mỗi giáo viên làm được 1 đồ dùng dạy học các loại. Có 6 GV tham gia thi GVG cấp huyện, 6 GV đều đạt, có 1 GV đạt giải sáng tạo khoa học kỷ thuật cấp Tỉnh năm 2015.
          2. Tiếp tục thực hiện sáng tạo các nội dung của hoạt động “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.  
          Trên cơ sở kết quả đạt được trong những năm qua, học kì I vừa qua nhà trường tập trung xây dựng nâng cao chất lượng các nội dung: Củng cố CSVC,  trồng thêm cây cảnh, cây bóng mát, giữ vệ sinh môi trường đảm bảo trường lớp luôn sạch; trồng cây, chăm sóc nhà bia tưởng niệm liệt sĩ ở xã, đẩy mạnh phong trào hát dân ca, hướng dẫn học sinh chơi các trò chơi dân gian, tổ chức câu lạc bộ "Toán tuổi thơ”, "Văn hay chữ đẹp” thu hút được nhiều học sinh tham gia, tạo phong trào thi đua học tập sôi nổi ở các lớp. Coi trọng đổi mới phương pháp dạy học, giáo dục kỹ năng sống cho học sinh. Nhìn chung "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" đã huy động được các lực lượng xã hội chung tay chăm lo xây dựng nhà trường, tạo được không khí ngày càng thân thiện trong mọi người.     
           II. Thực hiện chương trình giáo dục
          1. Xây dựng kế hoạch giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học sinh.
          Thực hiện chương trình kế hoạch dạy học ban hành kèm theo quyết định 16/2006 của Bộ GDĐT, thực hiện chương dạy học Tiếng Việt Công nghệ lớp 1, thực hiện chương trình dạy học theo chương trình mô hình trường học mới VNEN đối với lớp 2,3. GV chủ yếu là người tổ chức, hỗ trợ HS tự lực và tích cực lĩnh hội tri thức. Chú trọng sự phát triển khả năng giải quyết vấn đề, khả năng giao tiếp. Chú trọng sử dụng các quan điểm, phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực; các phương pháp dạy học thí nghiệm, thực hành. Trong học kì I nhà trường đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch giáo dục ở buổi 2 theo hướng phát triển năng lực học sinh như tổ chức tốt các hoạt động NGLL theo chủ đề, chủ điểm. Tổ chức câu lạc bộ ”dân ca ví dặm”, CLB ”Thể dục thể thao”.
          Tổ chức hình thức học tập đa dạng; chú ý các hoạt động xã hội, ngoại khóa, nghiên cứu khoa học, trải nghiệm sáng tạo; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy và học. Việc đánh giá HS dựa vào sự tiến bộ trong quá trình học tập, chú trọng khả năng vận dụng trong các tình huống thực tiễn của HS.
          2. Thực hiện Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014 về quy định đánh giá học sinh tiểu học.
Để đảm bảo yêu cầu của việc thực hiện đánh giá học sinh tiểu học theo Thông tư 30, BGH nhà trường tổ chức tập huấn lại cho toàn thể cán bộ, giáo viên đồng thời tiến hành kiểm tra, tư vấn  việc thực hiện của giáo viên, giải đáp kịp thời các ý kiến, các vướng mắc của giáo viên trong quá trình thực hiện; tập trung kiểm tra, tư vấn cho giáo viên, nhờ vậy đến học kỳ I giáo viên thực hiện đánh giá khá thường xuyên, đảm bảo yêu cầu và có hiệu quả. Bên cạnh đó, để đảm bảo cho việc nâng cao chất lượng giáo dục nhằm thực hiện mục tiêu của việc đổi mới công tác đánh giá, nhà trường đã tổ chức chuyên đề bàn biện pháp thực hiện đánh giá nhận xét học sinh theo Thông tư 30 đảm bảo yêu cầu nhưng không gây áp lực cho giáo viên. Tổ chức chuyên đề hướng dẫn đổi mới công tác soạn, giảng để giúp giáo viên thực hiện tốt việc soạn thực chất, dạy thực chất nhằm đảm bảo yêu cầu của việc nâng cao chất lượng dạy học.
            Kết quả: 100% giáo viên đã thực hiện đánh giá học sinh đúng tinh thần Thông tư 30.
            3. Thực hiện tích hợp dạy học tiếng Việt và các nội dung giáo dục.
            Trên cơ sở mục tiêu cơ bản của dạy học môn Tiếng Việt rèn 4 kĩ năng cơ bản cho HS: nghe, nói, đọc, viết một cách linh hoạt và sáng tạo vào các môn học, vận dụng tổ chức các CLB ”Văn hay chữ đẹp”. Tổ chức các hội thi ”tuổi thơ khám phá”, ’’viết thư cho các chú bộ đội ở Trường Sa” nhân dịp ngày 22/12. Rèn các kĩ năng cơ bản trong dạy học môn GDKNS. Chính vì vậy kĩ năng giáo tiếp của HS mạch lạc, rõ ràng, lịch sự, có nhiều HS có kĩ năng hùng biện tốt.
           4. Thực hiện đổi mới sinh hoạt chuyên môn 
           Vào đầu năm học, nhà trường phân công bố trí giáo viên đảm nhận công tác giảng dạy phù hợp năng lực của giáo viên và thực tế đội ngũ của nhà trường. Thành lập tổ chuyên môn, ra Quyết định bổ nhiệm tổ trưởng, tổ phó tổ chuyên môn; chỉ đạo tổ đổi mới xây dựng kế hoạch, xây dựng hồ sơ, đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt tổ chuyên môn tập trung bàn kỹ các nội dung chuyên môn cần giải quyết như đổi mới phương pháp dạy học, dạy học Tiếng Việt lớp 1 công nghệ giáo dục CGD, phương pháp dạy học các lớp VNEN, đổi mới cách soạn giáo án, thực hiện Thông tư 30, bàn biện pháp giúp đỡ học sinh yếu, đánh giá giờ dạy, nội dung hình thức dạy học buổi 2, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp... giảm thiểu sinh hoạt hành chính; đồng thời Ban giám hiệu phân công tham gia sinh hoạt tổ chuyên môn hàng tháng, tư vấn chỉ đạo hoạt động của tổ chuyên môn...
          5. Dạy học Tiếng Việt lớp 1 - Công nghệ giáo dục.
          - Số lớp 1: 2 lớp; Tổng số học sinh: 55
         Thực hiện chương trình dạy học Tiếng Việt lớp 1 theo tài liệu Công nghệ Giáo dục. Ngay từ đầu năm được nhà trường và phụ huynh hết sức quan tâm, chuẩn bị tốt CSVC, trang thiết bị dạy học, đầu tư việc bố trí giáo viên giảng dạy đảm bảo năng lực. Giáo viên có nhiều sáng tạo, thay đổi một số bước để phù hợp đối tượng HS, lồng ghép các trò chơi học tập làm cho các tiết dạy diễn ra nhẹ nhàng, hiệu quả.
Giáo viên: Giáo viên đã nắm được quy trình và các kỹ thuật dạy học, thực hiện đảm bảo quy trình cứng của Sách thiết kế. Vận dụng linh hoạt, mềm hóa quy trình bằng cách tổ chức được các hình thức hoạt động nhằm tạo sự hấp dẫn, kích thích sự hứng thú học tập cho học sinh.
          Kết quả: Cuối kì chất lượng môn Tiếng Việt được nâng cao rõ rệt, nhất là kĩ năng đọc, viết, học sinh nắm luật chính tả vững vàng. Học sinh có thói quen làm việc theo lệnh của giáo viên rành mạch, rõ ràng từng phần việc; hình thành cho các em thói quen học tập một cách nề nếp ngay từ lớp đầu cấp.
          6. Dạy học theo Mô hình trường học mới.  
          Giáo viên đã nắm vững cách thức tổ chức lớp học và hình thức dạy học theo mô hình trường học mới. Đa số giáo viên nhiệt tình, tâm huyết, có ý thức tự học, tự rèn luyện, đầu tư trang trí lớp học và làm đồ dùng dạy học. Nhiều giáo viên đã có sự nghiên cứu kỹ tài liệu dạy học để điều chỉnh tài liệu học tập phù hợp nhất là môn Tiếng Việt, chuẩn bị bài dạy chu đáo, biết lựa chọn thêm một số nội dung kiến thức để nâng cao cho học sinh khá giỏi (cô giáo Nguyễn Thị Thanh Tâm), chuẩn bị đầy đủ các đồ dùng học tập, phiếu bài tập, dự kiến các câu hỏi, câu trả lời ... chủ động trao đổi thảo luận, học hỏi lẫn nhau sau mỗi buổi dạy, tuần dạy. Việc tổ chức lớp học tốt như cô giáo Phan Thị Thắng,
           Học sinh: Cơ bản học sinh đã nắm được 10 bước học tập, thực hiện khá tốt các hoạt động theo hướng dẫn của giáo viên và logo ở tài liệu học, mạnh dạn, tự tin hơn, các kỹ năng như kỹ năng giao tiếp, kỹ năng tự học, kỹ năng đánh giá và tự đánh giá đảm bảo. Một số nhóm học tập các thành viên đã biết chia sẻ trao đổi thảo luận tích cực, tự giác. Tiêu biểu lớp 2B học sinh hoạt động nhóm rất hiệu quả, các nhóm trưởng điều hành tốt, nói to rõ ràng mạch lạc điều hành các hoạt động của nhóm đúng quy trình, sáng tạo...em Nguyễn Thị Thúy Bình, Đặng Phương Nam, Nguyễn Thị Hải Yến, Nguyễn Thị Hà Phương, Nguyễn Văn Quảng...
           7. Áp dụng phương pháp “Bàn tay nặn bột”.
           Phương pháp bàn tay nặn bột được đưa vào chương trình dạy học của các lớp ngay từ đầu năm học. Các lớp 4 - 5 đã có chuyên đề về phương pháp dạy học “Bàn tay nặn bột” song số lượng các tiết dạy có sử dụng phương pháp bàn tay nặn bột còn hạn chế. Một số ít GV đang ngại khó, ngại chuẩn bị đồ dùng nên nhiều tiết dạy còn dạy theo phương pháp truyền thống.
           8. Dạy học Mĩ thuật theo phương pháp của Đan Mạch.
          Giáo viên dạy môn Mĩ thuật tham gia tập huấn dạy học môn Mĩ thuật theo phương pháp Đan Mạch, nhà trường đã chỉ đạo giáo viên dạy theo phương pháp dạy học mới được tiếp thu, đồng thời chú trọng việc kiểm tra, tư vấn cho giáo viên; giáo viên cơ bản nắm được cách thức tổ thức dạy học môn Mĩ thuật theo phương pháp Đan Mạch.
          9. Dạy học Tiếng Anh.
          Năm  học 2015 - 2016, nhà trường đã tổ chức cho 100% học sinh lớp 3, 4, 5 được học Anh văn với thời lượng lớp 3: 4 tiết/tuần; lớp 4: 4 tiết/tuần; lớp 5: 3 tiết/tuần. Tổng số lớp học Tiếng Anh: 6 lớp với 161 học sinh chiếm tỷ lệ  61% số học sinh được học Anh văn. Việc dạy học Tiếng Anh theo đề án được đảm bảo.
         10. Dạy học môn Tin học cho học sinh lớp 3, 4, 5.
         Năm học 2015 – 2016, được Phòng GDĐT và UBND huyện bố trí giáo viên tăng cường của trường THCS Đỉnh Bàn dạy Tin học, nhà trường đã đầu tư mua sắm thiết bị dạy học môn Tin học như bổ sung máy tính, nối mạng Internet, tổ chức cho 100% số học sinh lớp 3, 4, 5 học Tin học với thời lượng 1 tiết/ tuần. Việc dạy học Tin học cho 6 lớp với 161 học sinh đi vào nền nếp.
         11. Dạy học 2 buổi/ngày.
         - Số lớp: 10/10; số học sinh: 265/265.
         Trên cơ sở hướng dẫn của ngành về việc tổ chức dạy học 2 buổi/ngày, nhà trường xây dựng thời khóa biểu đảm bảo yêu cầu tổ chức dạy học 2 buổi/ngày và mục tiêu giáo dục toàn diện, đảm bảo yêu cầu sử dụng tối đa đội ngũ cán bộ giáo viên; đa  dạng hóa các hình thức tổ chức dạy học như tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp, hoạt động ở Thư viện, thực hành kỹ năng sống theo từng khối lớp, các câu lạc bộ theo năng khiếu, sở trường với yêu cầu mỗi tuần có ít nhất 1 tiết thực hành kỹ năng sống, 1 tiết hoạt động ở Thư viện, 1 tiết hoạt động tập thể theo chủ đề, chủ điểm; tổ chức các chuyên đề hướng dẫn tổ chức các hoạt động ở buổi học thứ 2. Nhờ vậy, trong học kì I 100% lớp thực hiện việc dạy học 2 buổi/ngày, đảm bảo các yêu cầu và mục tiêu giáo dục tiểu học, nhiều hoạt động bổ ích, phù hợp được tổ chức góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.
           Ngoài ra, trong học kì I trường đã triển khai tổ chức các phong trào như giải Toán trên Tạp chí Toán Tuổi thơ (tiêu biểu có cô giáo Điện Thị Hồng Phú, Hoàng Thị Hồng Vân, Nguyễn Thị Vượng), phong trào báo bảng, phong trào viết thư cho các chú bộ đội, viết và gửi bài cho trang thông tin điện tử và tạp chí của ngành (cô giáo Điện Thị Hồng Phú...). Tổ chức có hiệu quả các câu lạc bộ theo các năng khiếu như câu lạc bộ Toán Tuổi thơ, câu lạc bộ âm nhạc, Mỹ thuật,… các hoạt động NGLL, các chương trình giao lưu nhân các ngày lễ lớn, thi giải Toán qua mạng… góp phần thực hiện tốt mục tiêu giáo dục toàn diện.
           Song song với việc chỉ đạo tổ chức các hoạt động dạy học, trong học kì I nhà trường đã tập trung xây dựng các điều kiện phục vụ dạy học 2 buổi/ngày mà trọng tâm là xây dựng cơ sở vật chất, tổ chức cho học sinh ăn bán trú và xây dựng thư viện thân thiện, thư viện xanh, sân chơi bãi tập. Về cơ bản, thư viện thân thiện được xây dựng mới đúng chuẩn, bếp và nhà ăn bán trú , được sử dụng hiệu quả và thực sự là khối công trình không thể thiếu ở nhà trường.
           12. Tổ chức bán trú.
           Thực hiện chỉ đạo của Phòng và Kế hoạch năm học ngay từ trong hè, nhà trường đã tập trung tham mưu xây dựng bếp ăn, nhà ăn bán trú. Tổ chức tuyên truyền cho phụ huynh về việc tổ chức bán trú nhất là đối với học sinh lớp 1, 2. Tiến hành khảo sát điều kiện thực tế để tổ chức bán trú nhằm đảm bảo yêu cầu sử dụng tối đa điều kiện cơ sở vật chất vốn có xây dựng bếp ăn theo đúng tiêu chuẩn, hợp đồng nhân viên nuôi dưỡng đảm bảo các yêu cầu về trình độ, sức khỏe theo đúng quy định. BGH, Kế toán và nhân viên nuôi dưỡng tham gia tập huấn do Phòng GDĐT tổ chức về xây dựng và tổ chức bán trú, tham quan học tập kinh nghiệm công tác xây dựng, tổ chức bán trú ở các trường mầm non. Kết quả: Trường đã tổ chức ăn bán trú cho học sinh lớp 1, 2 đạt tỉ lệ 31 %; cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân viên nuôi dưỡng đảm bảo theo đúng yêu cầu; thực hiện quy trình chế biến món ăn, đảm bảo yêu cầu vệ sinh an toàn thực phẩm, hệ thống hồ sơ quản lý đầy đủ, chất lượng tốt; bữa ăn hằng ngày của học sinh đảm bảo khẩu phần, định lượng, chất lượng.
            III. Sách, thiết bị dạy học
           1. Sách:
           Thực hiện chương trình và sách giáo khoa đối với các môn học từ lớp 1 đến lớp 5 theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 5/5/2006 của Bộ GD-ĐT và Công văn số 1611/SGDĐT-GDTH ngày 21/11/2012 của Sở GD-ĐT về việc hướng dẫn tổ chức dạy 2 buổi/ngày. Riêng đối với môn Tiếng Việt lớp 1 dạy theo chương trình CDG. Đối với môn Anh văn, 100% số học sinh lớp 3 đến lớp 5 học Anh văn. học sách Tiếng Anh của Bộ GD-ĐT. Đối với môn Tin học, thực hiện theo chương trình của Bộ Giáo dục.
          2. Thiết bị dạy học.
          Đầu năm học, nhà trường đã kiểm tra và mua sắm bổ sung các thiết bị dạy học khá đầy đủ ở các khối lớp, ưu tiên tối đa hai lớp 1 bảng lớp, đồ dùng dạy học mới 100%. Giáo viên sử dụng trang thiết bị dạy học khá đầy đủ và hiệu quả ở các tiết dạy. Ngoài ra, trong kì I mỗi giáo viên đã làm thêm 1 đồ dùng dạy học tự làm có giá trị. Cán bộ Thư viện thường xuyên sắp xếp TTBDH, cập nhật theo chương trình nội dung bài dạy ngay từ đầu tuần để giáo viên tiện sử dụng.
          IV. Dạy học đối với học sinh có hoàn cảnh khó khăn
          1. Đối với học sinh khuyết tật:
          Toàn trường có 5 học sinh khuyết tật học hoà nhập. Lớp 2: 1 em; lớp 3:1; lớp 5: 3 em.
          Nhà trường đã có nhiều cố gắng trong việc huy động trẻ khuyết tật tham gia học hòa nhập; giáo viên quan tâm, giúp đỡ và tạo điều kiện để các em hoàn thành chương trình theo từng khối lớp. Đến cuối học kì I có 4 em được đánh giá như học sinh bình thường.
           Ngay từ đầu năm học nhà trường đã tổ chức vận động cán bộ, giáo viên, học sinh quyên góp sách vở, đồ dùng học tập, quần áo để giúp đỡ các em, đảm bảo 100% học sinh có đủ quần áo, sách vở để đến trường; tổ chức trao quà cho các em nhân các ngày lễ, Tết; phân công giáo viên kèm cặp, giúp đỡ các em trong học tập. Trong  học kì I không có học sinh bỏ học.
           V. Duy trì, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học, xây dựng trường chuẩn quốc gia và trường tiểu học trọng điểm
          1. Hoàn thành phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 2:
          Thực hiện chỉ đạo của Phòng, ngay từ đầu tháng 8, trường đã tiến hành điều tra, tuyên truyền đến tận từng thôn xóm, gia đình về công tác PCGDTHĐĐT nhờ vậy đã huy động được 100% trẻ 6 tuổi vào lớp 1, 100% trẻ hoàn thành chương trình Tiểu học vào lớp 6. Nhà trường thực hiện tốt việc điều tra, vào các số liệu chính xác, đúng quy định, hồ sơ phổ cập đầy đủ, chất lượng tốt. Thực hiện Nghị quyết 05 của Tỉnh ủy, Nghị quyết 20 của Hội đồng nhân dân tỉnh, Kế hoạch của Sở GD-ĐT về việc hoàn thành tiêu chí PCGDTHĐĐT mức độ 2 vào năm 2015, nhà trường đã tiến hành rà soát các tiêu chuẩn, tiến hành kiểm tra các số liệu phổ cập với số liệu của chuyên môn, tiếp tục tham mưu cho UBND huyện, phòng GDĐT biên chế  giáo viên để đảm bảo tỷ lệ 1,5 giáo viên/lớp, bố trí giáo viên dạy Thể dục, giáo viên dạy Tin học. Năm học 2015 - 2016, nhà trường đã có đủ giáo viên theo biên chế, có giáo viên dạy môn Thể dục và Tin học. Đồng thời nhà trường đã xây dựng, bổ sung, nâng cấp hệ thống cơ sở vật chất nhằm sử dụng tối đa và có hiệu quả hệ thống cơ sở vật chất hiện có của nhà trường.
           Kết quả năm 2015: Xã đạt Phổ cập GDTH ĐĐT - Mức độ 2.
          2. Xây dựng trường tiểu học đạt Chuẩn Quốc gia:
            Năm 2015- 2016 trường thực hiện kế hoạch cũng cố bổ sung một số hạng mục  để đảm bảo vững chắc trường chuẩn quốc gia mức độ II.
Nhà trường đã huy động nguồn đóng góp tự nguyện cha mẹ học sinh 139 000 000 đồng trang trí phòng học VNEN, môi trường giáo dục, mua thêm được 2 bộ máy vi tính, làm mới 2 bể nước cho học sinh. Mua thêm 25 bộ bàn ghế học sinh lớp 2. Cải tạo lại hệ thống đường đi trong trường, chăm sóc cây bóng mát, bồn hoa cây cảnh... đảm bảo cảnh quan nhà trường xanh, sạch, đẹp.
            VI. Nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lí giáo dục
            Đầu năm học, lãnh đạo nhà trường tham gia bồi dưỡng chính trị do Phòng GDĐT tổ chức và tổ chức bồi dưỡng về chính trị cho toàn thể cán bộ, giáo viên, triển khai các chuyên đề theo yêu cầu của ngành. Nhà trường tổ chức tốt các chuyên đề về đổi mới phương pháp dạy học, Triển khai thực hiện việc sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn theo hướng đổi mới, lấy hoạt động và kết quả học tập của học sinh để đánh giá chất lượng giờ dạy của giáo viên. Ngoài ra để nâng cao trình độ cho cán bộ, giáo viên, nhà trường đã triển khai các hoạt động sau:
           - Tham gia đầy đủ các đợt chuyên đề do Sở GD-ĐT, phòng GD-ĐT huyện tổ chức;
           - Tổ chức chuyên đề dạy học Tiếng Việt lớp 1 CGD cho giáo viên dạy lớp 1 và toàn thể giáo viên sau mỗi mẫu mới; tư vấn giải đáp câu hỏi của giáo viên về dạy học Tiếng Việt CGD.
           - Tham gia các chuyên đề: dạy học lớp 2,3 theo chương trình mô hình trường học mới VNEN.
           - Tổ chức chuyên đề về đánh giá học sinh theo Thông tư 30; đổi mới công tác soạn giảng theo mục tiêu đánh giá học sinh tiểu học cho toàn thể giáo viên; tập huấn sử dụng phần mềm trường học kết nối.
          - Tổ chức chuyên đề đổi mới phương pháp dạy học cho cán bộ, giáo viên; chuyên đề bồi dưỡng kiến thức cho toàn thể giáo viên, bồi dưỡng kiến thức cho giáo viên chủ nhiệm.
          - Kiểm tra, tư vấn cho giáo viên dạy Tiếng Việt lớp 1 CGD, chương trình dạy các lớp VNEN.
          - Tổ chức chuyên đề thực hiện đánh giá học sinh theo Thông tư 30.
          - Tổ chức cho cán bộ, giáo viên tham gia giải bài cho Toán Tuổi thơ và viết bài cho các tạp chí.
          Hàng tháng, tổ chức cho giáo viên giải và phát triển các dạng Toán ở Tạp chí Toán Tuổi thơ; từ đó định hướng cho giáo viên tổ chức các hoạt động dạy học cho các câu lạc bộ Toán tuổi thơ nhằm bồi dưỡng và phát huy năng khiếu Toán cho học sinh. Nhờ vậy phong trào giải và viết bài cho các Tạp chí, nhất là Tạp chí Toán Tuổi thơ đạt hiệu quả nhất định. Trong học kì I có 25 lượt em được đang tên khen thưởng, 1 giáo viên (cô Điện Thị Hồng Phú) được đăng bài trên tạp chí toán tuổi thơ.   
          - Tham gia Diễn đàn Giáo dục Tiểu học Hà Tĩnh:
Phong trào đọc, viết và giải bài ở Diễn đàn GDTH Hà Tĩnh được các cán bộ, giáo viên tích cực hưởng ứng. Tất cả giáo viên đều thường xuyên đọc và khai thác thông tin; có giáo viên tích cực tham gia diễn đàn GDTH Hà Tĩnh và viết bài cho các trang thông tin, các tạp chí của ngành như cô giáo Điện Thị Hồng Phú, Nguyễn Thị Minh Thuần, Hoàng Thị Hồng Vân.  
           VII. Một số hoạt động khác
           1. Tổ chức các hoạt động phát triển năng lực học sinh về các lĩnh vực giáo dục:
  Tổ chức khá hiệu quả các câu lạc bộ Em yêu Toán học, Tiếng Anh, Văn hay chữ đẹp, phụ đạo HS yếu. Chủ nhiệm câu lạc bộ đã có kế hoạch, hình thức tổ chức, và nội dung thu hút được nhiều HS tham gia. Tổng kết và trao phần thưởng vào thứ hai hàng tuần.
2. Công tác Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, nhi đồng Hồ Chí Minh với công tác giáo dục của nhà trường.
Ngay từ đầu năm học, Liên đội đã có kế hoạch triển khai các hoạt động công tác Đội một cách toàn diện, tập trung duy trì nề nếp như truy bài đầu giờ, hoạt động giữa giờ, chăm sóc công trình măng non, vệ sinh trường lớp. Tổ chức nhiều hoạt động theo chủ đề, chủ điểm hàng tháng. Tổ chức chương trình Tết Trung thu cho thiếu niên, nhi đồng của toàn Liên đội, liên hoan văn nghệ chào mừng ngày NGVN 20/11, phát động phong trào “Mua tăm tre” ủng hộ Hội người mù huyện Thạch Hà với số lượng 100 hộp tăm.
Trong tháng 12 với chủ điểm “Anh bộ đội cụ Hồ” Liên đội đã triển khai, tổ chức rộng rãi trong toàn trường các hoạt động như “Viết thư gửi chú bộ đội”, vẽ tranh ...  đã mang lại nhiều kết quả thiết thực, các em được ôn lại truyền thống lịch sử đánh giặc, giữ nước và sự trưởng thành của lực lượng Quân đội Nhân dân Việt Nam. Khắc sâu trong suy nghĩ, nhận thức của các em đội viên hình ảnh anh bộ đội cụ Hồ.
3. Tham mưu với các cấp ủy Đảng, chính quyền về công tác giáo dục.
Nhà trường tham mưu với chính quyền địa phương, Hội cha mẹ học sinh huy động mọi nguồn lực để nâng cấp, sửa chữa, bổ sung các hạng mục CSVC, xây dựng sân chơi bãi tập, cảnh quan sư phạm nhà trường theo chuẩn; Nhờ vậy đến cuối học kì I đã xây dựng được 2 bể chứa nước sạch, hệ thống đường đi trong trường, cây bóng mát, bồn hoa cây cảnh... đảm bảo cảnh quan nhà trường ngày càng khang trang. Bước đầu đã trang trí phần cơ bản của các lớp học VNEN và môi trường giáo dục. Bên cạnh đó BGH tham mưu với UBND xã trong năm 2016 đầu tư Dự án 946 vào xây dựng nhà đa năng để củng cố trường đạt Chuẩn quốc gia mức độ II.
4. Tổ chức Liên hoan Tiếng hát Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh giáo viên và học sinh tiểu học.
Sau đợt tập huấn Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh do Sở GD-ĐT tổ chức, nhà trường đã chỉ đạo giáo viên Âm nhạc phối hợp với Tổng phụ trách Đội lựa chọn các nội dung phù hợp của Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh đưa vào giảng dạy ở các tiết tự chọn của phần địa phương trong chương trình Âm nhạc các khối lớp, các giờ HĐNLL và đã tham gia Liên hoan Tiếng hát Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh giáo viên và học sinh tiểu học ở huyện.
5. Triển khai thực hiện "Trường học kết nối", tăng cường trao đổi chuyên môn trên "Diễn đàn Giáo dục Tiểu học Hà Tĩnh” và các báo, tạp chí chuyên ngành về giáo dục.
Thực hiện kế hoạch triển khai chuyên đề "Trường học kết nối" đến tận cán bộ giáo viên; sau buổi tập huấn của Sở GD-ĐT tổ chức tại Thiên Cầm, cô giáo Nguyễn Thị Minh Thuần và cô Phan Thị Mai Phương đã tổ chức triển khai lại cho toàn thể cán bộ giáo viên trong trường; các giáo viên đã tham dự lớp tập huấn đầy đủ, nghiêm túc lắng nghe, tiếp thu và thảo luận sôi nổi; được hướng dẫn tận tình và cung cấp tài khoản, mật khẩu, các giáo viên đã đăng nhập vào phần mềm, thực hiện đúng các bước hướng dẫn, đồng thời hướng dẫn cho các GVCN lớp lập danh sách học sinh, tạo tài khoản và mật khẩu để các em đăng nhập vào trang thông tin trường học kết nối.
6. Về thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông. Thực hiện Chương trình hành động số 44/CTHĐ-UBATGTQG của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia; Kế hoạch số 23/KH-UBND ngày 21/01/2015 của UBND tỉnh và Kế hoạch số 03/KH-BATGT ngày 21/01/2015 của Ban An toàn Giao thông tỉnh.
Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp uỷ, Ban giám hiệu, các tổ chức chính quyền, đoàn thể trong hoạt động tuyên truyền, giáo dục chuyển nhanh nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật trật tự ATGT đến toàn thể cán bộ, giáo viên, học sinh.
Đẩy mạnh xây dựng "Văn hóa giao thông" trong cán bộ, giáo viên, học sinh, nhằm nâng cao nhận thức về trách nhiệm và nghĩa vụ của người tham gia giao thông với cộng đồng và xã hội.
Thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở, đưa thông tin liên quan đến trật tự an toàn giao thông vào nội dung sinh hoạt đầu tuần, giờ chào cờ, sinh hoạt lớp, sinh hoạt Đoàn, trên bảng tin. Biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, 100% CBGVNV và HS chấp hành tốt ATGT.
B. TỒN TẠI, HẠN CHẾ
 
1. Về công tác quản lý, chỉ đạo:
Chưa tổ chức được nhiều buổi tọa đàm để tư vấn góp ý về phương pháp dạy học trong chuyên môn, đặc biệt là các lớp học VNEN. Việc sắp xếp hồ sơ chưa khoa học
2. Về hoạt động chuyên môn:
Kĩ năng trình bày của học sinh còn hạn chế đặc biệt là học sinh khối 2, học sinh nói nhỏ, trả lời nhỏ; kĩ năng điều hành của một số nhóm trưởng chưa tốt như lớp 3B, 2A. Trong hoạt động nhóm các thành viên chưa tích cực một số học sinh có tính ỷ lại, hợp tác thiếu chặt chẽ để chủ động chiếm lĩnh tri thức.
          3. Về cơ sở vật chất:
          Do nguồn kinh phí hạn hẹp nên một số hạng mục công trình dang còn thiếu như nhà thường trực. Việc trang trí các phòng học nghệ thuật chưa đẹp. Trang thiết bị dạy học còn chưa đáp ứng nhu cầu học tập như hệ thống máy tính ở phòng tin học có thiếu so với yêu cầu.
Phần II
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM HỌC KÌ II
          1. Tổ chức thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12. “Tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; thực hiện phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.
          2. Duy trì sĩ số học sinh, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, cũng cố vững chắc thành quả PCGDTHĐĐT mức độ 2.
          3. Thực hiện nghiêm túc nội dung, chương trình kế hoạch dạy học. Tiếp tục nâng cao chất lượng GD toàn diện, chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức giao lưu “Tuổi thơ khám phá” cho HS lớp 3 – 4 - 5, dự kiến thi theo lớp vào tháng 2, cấp trường tháng 3 và cấp huyện tháng 4. ôn tập cho đội tuyển thi tiếng Anh qua mạng vào tháng 1 và tháng 2. Tiếp tục phát động phong trào giải “toán tuổi thơ” cho giáo viên và học sinh, phấn đấu trong năm có nhiều bài được đăng trên tạp chí “Toán tuổi thơ”.
          Tăng cường phụ đạo học sinh yếu, học sinh khuyết tật, nhằm giảm số lượng học sinh yếu và nâng cao chất lượng đại trà trong năm. Tổ chức các kỳ thi đúng quy chế, đánh giá học sinh chính xác đúng quy định.
          4. nâng cao chất lượng sinh hoạt của tổ khối chuyên môn. Tăng cường việc đổi mới phương pháp dạy học, tăng cường công tác dự giờ thăm lớp, đẩy mạnh việc sử dụng đồ dùng thiết bị dạy học, ứng dụng CNTT có hiệu quả. Nâng cao việc tự học, tự bồi dưỡng cho giáo viên tham gia dự tuyển vào dự thi giáo viên giỏi tỉnh. Tăng cường bồi dưỡng đội ngũ về chính trị, về chuyên môn nghiệp vụ, bồi dưỡng thường xuyên theo các Module.
           5. Tiếp tục đổi mới công tác quản lí, tăng cường quản lí công tác chuyên môn, công tác kiểm tra nội bộ trường học, đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong quản lí và dạy học, thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng
           6. Tập trung xây dựng, củng cố trường chuẩn quốc gia mức độ 2, xây dựng trường đạt 4 tiểu chuẩn: Xanh, sạch, đẹp, an toàn. Tiếp tục tham mưu với cấp lãnh đạo để đưa dự án 946 vào xây dựng nhà đa năng và nhà thường trực trong năm 2016. Trang trí các lớp học hài hòa hơn.
           7. Tăng cường công tác kiểm tra nội bộ trường học. Đặc biệt chú trọng kiểm tra TĐTN giáo viên, kiểm tra các bộ phận.
         8. Công tác KĐCLGD: Đẩy mạnh công tác thu thập các minh chứng, mã hóa hoàn thành báo cáo theo phần mềm, sắp xếp hồ sơ khoa học, gọn gàng nhằm thực hiện tốt công tác kiểm định chất lượng GD.
           9. Đẩy mạnh công tác Đoàn - Đội hoạt động ngoài giờ lên lớp kết hợp với GD kĩ năng sống cho học sinh.
          10. Công tác bán trú: Tăng cường kiểm tra chế độ ăn, uống, điều chỉnh thực đơn hàng ngày cho phù hợp.
         11. Công tác Thư viện - thiết bị: Đổi mới các hình thức hoạt động ở Thư viện phong phú hơn như tổ chức các trò chơi, xếp hình, thi cờ vua, thi kể chuyện theo chủ đề, chủ điểm. Kiểm kê Thư viện – thiết bị để tiến hành thanh lí những sách và đồ dùng đã hư hỏng để bổ sung cho năm học mới.
         12. Thực hiện tốt công tác phổ biến GDPL, phòng chống các tệ nạn xã hội, chấp hành luật giao thông, vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường.
         13. Tiếp tục triển khai tốt ngày về xây dựng nông thôn mới.
         14. Thực hiện đánh giá xếp loại GV theo chuẩn nghề nghiệp, hiệu trưởng, hiệu phó theo chuẩn. Đánh giá công chức viên chức cuối năm học.
         15. Tổng kết công tác thi đua khen thưởng.
         16. Tổ chức kiểm kê tài chính, tài sản, thư viện - thiết bị.
         17. Tổ chức tuyên dương, phát thưởng cho CBGV và học sinh có thành tích cao. Tổ chức lễ tổng kết năm học, triển khai kế hoạch trong hè.
         18. Tổ chức họp phụ huynh cuối năm học.
 
Nơi nhận:                                                                                                                        HIỆU TRƯỞNG
- PGD-ĐT Thạch Hà;                                                                            
- BGH; các tổ CM;
- Lưu văn thư.                                                                
 
 
                                                                                                                                          Trần Thị Hường
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tác giả bài viết: Trần Thị Hường

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây